Artykuł z petycją – ” Ratujmy Ognisko Polskie”

Delegaci Polskich Organizacji społecznych, kulturalno oświatowych, młodzieżowych , zawodowych i religijnych, zjednoczeni w Komitecie Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court kategorycznie sprzeciwiają się sprzedaży polskiego ośrodka, jakim jest Fawley Court. Organizacja Poland Bridge przyłącza się do walki o Fawley Court. Domagamy się wycofania z zobowiązań sprzedaży. Podjęcia rozmów ze społeczeństwem polskim. Znalezienia takich rozwiązań, które zapewniłyby korzystanie Fawley Court dla celów duszpasterskich oraz społeczno-kulturalno-oświatowych, służącym Polakom, zgodnie z wolą tych, którzy przyczynili się do nabycia i utrzymania tejże placówki.

Delegaci Polskich Organizacji społecznych, kulturalno oświatowych, młodzieżowych , zawodowych i religijnych, zjednoczeni w Komitecie Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court kategorycznie sprzeciwiają się sprzedaży polskiego ośrodka, jakim jest Fawley Court. Organizacja Poland Bridge przyłącza się do walki o Fawley Court. Domagamy się wycofania z zobowiązań sprzedaży. Podjęcia rozmów ze społeczeństwem polskim. Znalezienia takich rozwiązań, które zapewniłyby korzystanie Fawley Court dla celów duszpasterskich oraz społeczno-kulturalno-oświatowych, służącym Polakom, zgodnie z wolą tych, którzy przyczynili się do nabycia i utrzymania tejże placówki.