Please check back regularly for information on our events or others related to Lwów:

Uwaga: Wieczór Przyjaciół Lwowa odbędzie się 28 (sobota) września 2024 – godz. 16.00 w Sali Malinowej POSK.

***********************************************************

Twarda okładka, kolorowe zdjęcia na 191 stronach są teksty o początkach harcestwa polskiego oraz jego związkach ze skautingiem angielskim. Są listy Andrzeja Małkowskiego oraz lorda gen. Roberta Baden-Powella, jest o przyjaźni Olgi Małkowskiej i angielskiej arystokratki, córka pary prezydenckiej na uchodźtwie Jagoda Kaczorowska napisała o harcerstwie światowym, a Irena Wancerska pisze o odrodzeniu harcerstwa po upadku komunizmu na Lwowie.

***********************************************************

***********************************************************

Wystawa sztuki Lwowskiej w Zamku Królewskim w Warszawie: