Księgarnia / Bookshop

Oferta książkowa Koła Lwowian

Kupując książki od Koła wspomagasz naszą pracę wydawniczą i cele charytatywne Koła.

W celu zakupu proszę o e-mail: leopolis87@yahoo.com

£6.00        Bluff XX wieku                              autor Edward Prus
£ 20.00     Cmentarz tyczakowski we Lwowie     Stanistaw S. Nicieja
£ 20.00     Cmentarz Obroricow Lwowa                S.S. Nicieja
£ 10.00     Lwow- Karta z Dziejow Polski     Stefan Mękarski   (Polska wersja)
£ 10.00     Lwow – Page of Polish History      S. Mękarski   (Angielska wersja)
£ 20.00     Muzeum Gminy Miasta Lwowa     Koto Lwowian – Londyn
£ 20.00     W Sowieckim Osaczeniu         Z. Siemaszko
£   6.00     Lwow i Kresy Biuletyny (*)      Nr. 1 (*) do Nr. Ill ( cena pojedyrkzego numeru)
£  6.00      Sonety syberyjskie               Maksymilian Baranowski
£   6.00     Na Ukrainie Zbrodnie SSGalizien       A. Korman
£ 10.00     Wyzsze Uczelnie na Ziemiach Wshodniej l+ll RP   A.Milusinska-Korczyriska
£ 6.00       Z Krwawych dni Lwowa 1941   Dr Aleksander Korman
£ 15.00     Czarna Kamienica i jej Mieszkancy   Dr Lucja Chrawiczowa   ( Biblioteka Lwowka Tom 3 )
£ 15.00     Poczgtki Arcyb. tacinskiego we Lwowie Prof. Dr W. Abraham ( Bibfioteka Lwowska Tom 2)
£15.00      Nobilitacja Miasta Lwowa F. Jaworski, Herb Miasta Lwowa K. Sochaniewicz, Józef Piłsudski we Lwowie Z. Zygmuntowicz ( Biblioteka Lwowska Tom 4)
£15.00      Ratusz Lwowski F Jaworski, Lwowskie Przedmiescia A. Krajewski, Uniwersytet    Lwowski

OFERTA KOŁA LWOWIA

Dla upamiętnienia 175. Roczincy powstania Politechniki Lwowskiej Koło Lwowian ma przyjemność zaoferowac okolicznościowe zegarki na tarczach zegarków widnieje napis
SEMPER FIDELIS oraz przedwojenny Herb Miasta Lwowa.

Modele od lewej (1 od 5)

£175 = (inc. P&P+ins.)

Quartz specjalne zamówienia:

9ct (£585) lub 18ct (£875)

(inc. P&P+ins.)

Wszystkie modele posiadają gwarancje 12 miesięcy

W celu zamówienia prosimy o kontakt: leopolis87@yahoo.com
Cały dochód jest przeznaczony na działalność charytatywną Koła Lwowian.