Harcerze

Everyone who is interested in history or connected with Lwów knows that Olga and Andrzej Małkowski founded the first scout teams in Lwów and that the city became the homeland of scouting. It was here, in Lwów, at the headquarters of Sokół Macierz, that the Supreme Scout Council was established on May 21, 1911, and the very next day Andrzej Małkowski issued the first daily order to create the first scout teams.

A summary of the Harcerze in Lwów is available in this article.

Lwów Kolebką Harcerstwa Polskiego

Twarda okładka, kolorowe zdjęcia na 191 stronach są teksty o początkach harcestwa polskiego oraz jego związkach ze skautingiem angielskim. Są listy Andrzeja Małkowskiego oraz lorda gen. Roberta Baden-Powella, jest o przyjaźni Olgi Małkowskiej i angielskiej arystokratki, córka pary prezydenckiej na uchodźtwie Jagoda Kaczorowska napisała o harcerstwie światowym, a Irena Wancerska pisze o odrodzeniu harcerstwa po upadku komunizmu na Lwowie.

Stanica Harcerska przy ulicy Kulparkowskiej we Lwowie.
28 grudnia 2020 harcerze lwowscy przekazali Ogień Betlejemski Pani Konsul Elizie Dzwonkiewicz/
Harcerze przed tablicą Małkowskich w Katedrze Lwowskiej.